Domov pro osoby se zdravotním postižením

Popis

Služba je poskytována věkové kategorii klientů 18 let a výše (dospělí). Cílovou skupinu klientů tvoří osoby s mentálním postižením. Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována na adrese Tovární 122, 277 11 Neratovice. Sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením je určena pro 30 klientů. 

Poslání

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením organizace Rybka, poskytovatel sociálních služeb, Neratovice je poskytovat lidem s mentálním postižením individuální a skupinovou podporu tak, aby si zachovali stávající dovednosti a případně získávali větší samostatnost v různých oblastech běžného života. Zaměřujeme se na podporu při péči o vlastní osobu, stravování, bydlení, uvědomování si svých práv a povinností, využívání veřejných služeb a volnočasové aktivity.

Principy 

  • Dodržování základních lidských práv a svobod uživatelů služby.
  • Individuální přístup k uživatelům služby.
  • Přiměřená pomoc (podpora při udržení stávajících dovedností i při postupném osamostatňování).
  • V týmu pracovníků usilujeme o otevřenou komunikaci a osobní zodpovědnost.

Cíle

  • Spolupracovat s uživateli služby na základě jejich individuálních plánů.
  • Zajistit vzdělávání pracovníků na téma "Sexualita a partnerství uživatelů sociálních služeb." Zřídit funkci důvěrníka – konzultanta v oblasti sexuality.

Chráněné bydlení

Popis

Služba je poskytována věkové kategorii klientů 18 let a výše (dospělí), věk pro přijetí je 18 - 40 let. Cílovou skupinu klientů tvoří osoby s mentálním postižením. Služba Chráněné bydlení je poskytována na 2 místech - na adrese U Luk 247, 277 11 Neratovice (6 klientů), a na adrese Štítová 130, 277 11 Neratovice (6 klientů). Sociální služba Chráněné bydlení je celkem určena tedy pro 12 klientů.  

Poslání

Posláním sociální služby Chráněné bydlení je poskytovat klientům takovou míru podpory, aby si nejen zachovávali stávající dovednosti, ale též je podporovat v získávání větší samostatnosti v různých oblastech běžného života a zapojení se do něj. Podpora sociální služby se zaměřuje na pomoc v každodenních činnostech a sebeobsluze, aktivity směřující k sociálnímu začlenění klientů, jejich pracovní uplatnění na volném trhu práce a smysluplné využití volného času, s respektem a v souladu s přáním klienta. 

Principy

Sociální službu poskytujeme celoročně a v nepřetržitém provozu. Klientům služby zajišťujeme ubytování, stravu nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Sociální služba vychází a plánuje se podle potřeb, zájmů a přání klienta. Naší snahou je vytvářet pro klienty příjemné prostředí a zázemí, kde se cítí bezpečně a spokojeně.

Cíle 

Cílem služby je podporovat uživatele Chráněného bydlení v samostatnosti v životě a bydlení v domácnosti. Naše podpora se zaměřuje na péči o domácnost, vytváření a upevňování kontaktů s okolním sociálním prostředím (sociální aktivizace), udržování a prohlubování vědomostí (přiměřené vzdělávání) a - v případě zájmu ze strany klientů - pomoc s nalezením vhodného zaměstnání. Podporujeme naše klienty ve vytváření vlastního, příjemného a spokojeného bydlení a v aktivitách, které přináší každodenní běžný život. Klienti jsou vedeni k maximální možné samostatnosti v životě, přičemž individuální přístup ke každému klientovi je základem naší služby.  Ceník základních / fakultativních služeb 2024

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Ceník základních / fakultativních služeb 2024

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Rybka p.o., Tovární 122, 277 11 Neratovice
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky