Domov pro osoby se zdravotním postižením

Popis

Služba je poskytována věkové kategorii klientů 18 - 68 let (dospělí). Cílovou skupinu klientů tvoří osoby s kombinovaným postižením (cílová skupina zahrnuje osoby s tělesným a mentálním postižením). Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována v nepřetržitém provozu. Domov má celkovou kapacitu 30 klientů. Klienti mají k dispozici jednolůžkové i vícelůžkové pokoje, sociální zařízení a společenskou místnost. Domov disponuje vlastní kuchyní a prádelnou. Jednotlivá podlaží objektu jsou propojena výtahem. Prostory určené pro klienty jsou přirozeně bezbariérové. Domov je umístěn v dvoupodlažní vile z 19. století, mající rozsáhlou zahradu a zahradní přístřešek se sezením.

Cíle

Cílem služby je poskytovat obyvatelům Domova zázemí, jistotu a kvalitní péči využívající moderní a ověřené metody a postupy. Stěžejní zásadou naší organizace je péče zaměřená na individuální potřeby a přání klientů, s důrazem na empatický přístup, snahou o pochopení jejich tužeb a následné porozumění. Chceme trvale vytvářet pro klienty příjemné prostředí, kde se cítí bezpečně a spokojeně a vytvářet tak podmínky přibližující se běžnému bydlení. Snažíme se podporovat vztahy klientů s jejich rodinami, známými a přáteli. Nedílnou součástí poskytování služby je vytváření prostředí, které udržuje, stimuluje a rozvíjí schopnosti klientů.

Principy 

Služba je poskytována celoročně v nepřetržitém provozu. Klientům sociální služby zajišťujeme bydlení, stravu, pomoc při péči o vlastní osobu, praní, drobné opravy ošacení a ložního prádla, zdravotní a ošetřovatelskou péči, výchovné a aktivizační činnosti. Služby vycházejí a plánují se podle potřeb, zájmů a přání klientů. Klient má právo se rozhodnout o míře poskytování služeb. 

Na službě se podílí tým pracovníků. Každý klient má svého klíčového pracovníka, který pomáhá klientovi sestavit a realizovat individuální plán, nástroj využívaný v sociálních službách, sloužící k rozvoji schopností a realizaci přání klienta. Zdravotní péči zajišťují praktičtí lékaři a příslušní odborní lékaři. Pro obyvatele našeho domova zajišťujeme rehabilitační a zdravotní pomůcky. Služby poskytuje kvalifikovaný personál ve spolupráci s externími specialisty. 

Zaměstnanci Domova si rozšiřují kvalifikaci v různých oblastech péče - jedná se například o bazální stimulaci, míčkování, alternativní a augmentativní komunikaci. Společné prostory slouží všem klientům. Klienti mají možnost podílet se na vzhledu a úpravě prostor, které využívají. Snahou je poskytovat kvalitní služby, trvale vytvářet pro klienty příjemné prostředí a zázemí, kde se cítí bezpečně a spokojeně. 

Dále zajišťujeme klientům - s ohledem na jejich zdravotní stav - rehabilitační péči, arteterapii a aktivizační činnosti vedoucí k udržení zdravotního stavu a zlepšení sebeobsluhy, pobyt na zahradě zařízení, vycházky do města a okolí, výlety, jízdu na koni, relaxační činnosti, poslech hudby či aromaterapii. 

Chráněné bydlení

Popis

Služba je poskytována věkové kategorii klientů 18 - 68 let (dospělí). Cílovou skupinu klientů tvoří osoby s mentálním, tělesným a zdravotním postižením. Služba Chráněné bydlení je poskytována na dvou místech - na adrese U Luk 247, 277 11 Neratovice, a na adrese Štítová 130, 277 11 Neratovice. Chráněné bydlení U Luk je určeno pro 8 osob. Je vybudováno jako bezbariérové. Chráněné bydlení Štítová je určeno pro 4 osoby. Klienti mají k dispozici 1-2 lůžkové pokoje, sociální zařízení a společenskou místnost. Obě chráněná bydlení jsou umístěna v rodinných domcích se zahradou a zahradním sezením.

Cíle 

Cílem služby je podporovat obyvatele Chráněného bydlení v samostatnosti v životě a bydlení v domácnosti. Naše podpora se zaměřuje na péči o domácnost, vytváření a upevňování kontaktů s okolním sociálním prostředím (sociální aktivizace), udržování a prohlubování vědomostí (přiměřené vzdělávání) a v případě zájmu ze strany klientů též zapojení se do pracovního procesu. Podporujeme naše klienty ve vytváření vlastního, příjemného a spokojeného bydlení a v aktivitách, které přináší každodenní běžný život. Klienti jsou vedeni k maximální možné samostatnosti v životě. Našim cílem je vést a dovést klienti do situace minimální nutné podpory a maximálně možného samostatného života. Individuální přístup ke každému klientovi je základem naší služby. Jsme citlivým společníkem k samostatnému, plnohodnotnému života člověka s postižením. 

Principy 

Sociální službu poskytujeme celoročně a v nepřetržitém provozu. Klientům služby zajišťujeme ubytování, stravu nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí. 

Službu poskytuje odborně kvalifikovaný personál ve spolupráci externími specialisty. Služba vychází a plánuje se podle potřeb, zájmů a přání klientů. Klient má právo se rozhodnout o míře poskytování služeb a podpoře mu poskytované. Na službě se podílí celý tým pracovníků - pracovníci přímé obslužné péče, aktivizační pracovníci včetně metodika vzdělávání a pracovní rehabilitace, aby byla zajištěna kontinuita v dovednostech a schopnostech klientů. Naší snahou je poskytovat kvalitní služby, trvale vytvářet pro klienty příjemné prostředí a zázemí, kde se cítí bezpečně a spokojeně.


Ceník základních / fakultativních služeb 2022

- DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Ceník základních / fakultativních služeb 2022

- CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Rybka p.o., Tovární 122, 277 11 Neratovice
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky