Pohled do historie DOZP

Objekt, v němž sídlí Domov pro osoby se zdravotním postižením (=DOZP), se dost vymyká z typické neratovické zástavby. Dnešní město Neratovice vzniklo spojením několika obcí. Tomu odpovídá zástavba rodinnými domy. V minulém století vývoj území ovlivnil velký rozvoj chemického průmyslu a s tím spojená mohutná výstavba sídlištních bytových domů a další vybavenosti. V druhé polovině 19. století začal rychlý rozvoj Neratovic spojený s výstavbou železničních tratí. S tím souvisí i budování prvních továren.

Náš objekt je stylová třípodlažní vila z konce 19. století, obklopená rozsáhlou zahradou s mnoha vzrostlými stromy. Původně byla postavena k bydlení majitelů nedaleké chemické továrny. V roce 1945 přešel po znárodnění podnik s názvem Sana a i s vilou do majetku státu. V roce 1951 byl začleněn do podniku Spolana. V 60. letech minulého století se areál stal součástí podniku Lachema.

I když vila v průběhu let měnila majitele a účel využití, zachovala si svůj původní stavební ráz. Nejprve sloužila k bydlení. Po znárodnění byla v 50. letech minulého století využívána jako jesle. Po roce 1984 byla menšími stavebními úpravami přeměněna na ústav sociální péče pro mentálně postižené děti. Z majetku státu, který v posledních letech zastupoval Okresní úřad Mělník, přešel ústav do majetku Středočeského kraje jako jeho příspěvková organice s názvem Ústav sociální péče Neratovice. Od 1. 1. 2007 má naše zařízení nový název Rybka, poskytovatel sociálních služeb.

V zákonu o sociálních službách je typ služby, který poskytujeme, nazván Domov pro osoby se zdravotním postižením. S určitou nadsázku se o využití našeho objektu dá říci, že kruh se uzavřel. Od původního využití jako k domu k bydlení, přes využití jako správní budova a později jesle, se využití vrátilo opět k bydlení.

Pohled do historie CHB

Naše služba Chráněná bydlení (=CHB) má historii teprve velmi krátkou, avšak neméně zajímavou. O dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy na pořízení a vybavení chráněného bydlení jsme se ucházeli od roku 2008. Projekt byl schválen naším zřizovatelem Středočeským krajem a podali jsme žádost o dotaci. Poté, kdy jsme byli vybráni k poskytnutí dotace, jsme začali s realizací projektu.

V běžné neratovické zástavbě jsme v roce 2009 zakoupili rodinný domek se zahradou a začali připravovat jeho opravy a drobné úpravy.

V tuto dobu náš zřizovatel rozhodl o zásadních změnách v jiné své příspěvkové organizaci - a to týdenním stacionáři Úsměv, poskytovatel sociálních služeb, Chlumín. Úsměv dostal na starost management organizace Rybka, poskytovatel sociálních služeb.

Během roku 2010 bylo nutno připravit, se všemi zúčastněnými projednat a zrealizovat projekt sloučení obou organizací (Úsměv a Rybka) tak, že Úsměv jako samostatná organizace ukončí svou činnost a klienti a zaměstnanci Úsměvu přejdou do Rybky Neratovice.

Zároveň zřizovatel rozhodl o tom, že služba týdenního stacionáře Úsměv Chlumín již nadále nebude provozována v pronajatých prostorách v Chlumíně a že klientům týdenního stacionáře bude nabídnuta služba chráněné bydlení.

Po projednání se zřizovatelem a poskytovatelem dotace jsme projekt dotovaný z Regionálního operačního programu využili pro část klientů z Úsměvu Chlumín. Pro další klienty jsme zajistili chráněné bydlení v pronajatém rodinném domku v Libiši.

Na podzim roku 2010 tak sociální služba Chráněné bydlení zahájila svou činnost - vzniklo Chráněné bydlení Neratovice a Chráněné bydlení Libiš.

Rybka p.o., Tovární 122, 277 11 Neratovice
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky