Pohled do historie DOZP

Objekt, v němž sídlí Domov pro osoby se zdravotním postižením (=DOZP), se nachází v městě Neratovice v ulici Tovární. Dost se vymyká z typické neratovické zástavby. Dnešní město Neratovice vzniklo spojením několika obcí, čemuž odpovídá zástavba rodinnými domy. V minulém století vývoj území ovlivnil velký rozvoj chemického průmyslu a s tím spojená mohutná výstavba sídlištních bytových domů a další vybavenosti. V druhé polovině 19. století začal rychlý rozvoj Neratovic spojený s výstavbou železničních tratí. S tím souvisí i budování prvních továren.

Sociální služba DOZP je poskytována v objektu z konce 19. století, stylové třípodlažní vile, která je obklopená rozsáhlou zahradou s mnoha vzrostlými stromy. Původně byla postavena k bydlení majitelů nedaleké chemické továrny. V roce 1945 po znárodnění přešla chemická továrna (tehdy Sana) i s vilou do majetku státu. V roce 1951 byla továrna začleněna do podniku Spolana. V 60. letech minulého století se areál stal součástí podniku Lachema, nyní Lach-Ner.

I když vila v průběhu let měnila majitele a účel využití, zachovala si svůj původní stavební ráz. Nejprve sloužila k bydlení. Po znárodnění byla v 50. letech minulého století využívána jako jesle. Po roce 1984 byla menšími stavebními úpravami přeměněna na ústav sociální péče pro mentálně postižené děti. Z majetku státu, který v posledních letech zastupoval Okresní úřad Mělník, přešel ústav do majetku Středočeského kraje jako jeho příspěvková organice s názvem Ústav sociální péče Neratovice. Od 1. 1. 2007 nese zařízení nový název - Rybka, poskytovatel sociálních služeb.

V Zákonu o sociálních službách č.108/2006 Sb. je typ služby, který poskytujeme, nazván Domov pro osoby se zdravotním postižením. S určitou nadsázkou se o využití našeho objektu dá říci, že kruh se uzavřel. Od původního využití jako k domu k bydlení, přes využití jako správní budova a později jesle, se využití vrátilo opět k bydlení.

Pohled do historie CHB

Druhá poskytovaná sociální služba - Chráněná bydlení (=CHB) - má historii teprve velmi krátkou, avšak neméně zajímavou. O dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy na pořízení a vybavení chráněného bydlení jsme se ucházeli od roku 2008. Projekt byl schválen naším zřizovatelem Středočeským krajem a podali jsme žádost o dotaci. Poté, kdy jsme byli vybráni k poskytnutí dotace, jsme začali s realizací projektu.

V běžné neratovické zástavbě jsme v roce 2009 zakoupili rodinný domek se zahradou a začali připravovat jeho opravy a drobné úpravy.

V tuto dobu náš zřizovatel rozhodl o zásadních změnách v jiné své příspěvkové organizaci - a to týdenním stacionáři Úsměv, poskytovatel sociálních služeb, Chlumín. Organizaci Úsměv dostal na starost management organizace Rybka, poskytovatel sociálních služeb, Neratovice.

Během roku 2010 bylo nutno připravit, projednat a zrealizovat projekt sloučení obou organizací (Úsměv Chlumín a Rybka Neratovice) tak, že Úsměv Chlumín jako samostatná organizace ukončí svou činnost a klienti spolu se zaměstnanci organizace Úsměv Chlumín přejdou do organizace Rybka Neratovice.

Zároveň zřizovatel rozhodl o tom, že služba týdenního stacionáře Úsměv Chlumín již nadále nebude provozována v pronajatých prostorách v Chlumíně a že klientům týdenního stacionáře bude nabídnuta služba Chráněné bydlení v rámci organizace Rybka Neratovice.

Po projednání se zřizovatelem a poskytovatelem dotace jsme projekt dotovaný z Regionálního operačního programu využili pro část klientů z Úsměvu Chlumín, pro další klienty jsme zajistili bydlení v pronajatém rodinném domku v Libiši. Na podzim roku 2010 tak sociální služba Chráněné bydlení v rámci organizace Rybka, p.s.s. zahájila svou činnost. 

V roce 2023 se sociální služba Chráněné bydlení Libiš přestěhovala do Neratovic do ulice Štítová. V současné době je tedy sociální služba Chráněné bydlení poskytována jen v Neratovicích, a to na 2 místech - v ulici Štítová (6 klientů) a v ulici U Luk (6 klientů).

Rybka p.o., Tovární 122, 277 11 Neratovice
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky