Návštěvy klientů jsou od 25. 5. 2020 již POVOLENÉ za splnění následujících podmínek (vycházejících z dokumentu MPSV "Doporučený postup č. 10/2020"):


  • Návštěva i uživatel musí po celou dobu návštěvy používat roušku. 
  • Při vstupu do areálu naší organizace a při odchodu si musí návštěva vydezinfikovat ruce.
  • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. 2 dospělé osoby na 1 uživatele ve stejném čase.
  • Návštěva probíhá výhradně v prostorách zahrady organizace.
  • Návštěva je před kontaktem s klientem dotazována na symptomy koronavirové nákazy a musí vyplnit dokument Prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Návštěvě je změřena tělesná teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak onemocnění, je návštěva zakázána.
  • Po celou dobu návštěvy je nutné dodržení odstupu od uživatele 2 metry, s výjimkou rodinných příslušníků.